Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Wnioski o wydanie EKUZ - wyjazd turystyczny

Gdzie można złożyć wniosek