Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

drukuj

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Gdzie można złożyć wniosek