Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Informacja dla pracodawców

Formalności związane z wysłaniem pracownika za granicę