Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Zasady postępowania świadczeniodawcy wobec pacjenta z kraju UE lub EFTA - aktualizacja

Informacje dla świadczeniodawców o pacjentach okazujących EKUZ

Wzory EKUZ dla poszczególnych krajów członkowskich

Informacja dotycząca uprawnień do świadczeń rzeczowych pacjentów z Austrii