Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Leczenie planowane i dyrektywa transgraniczna

Planowane leczenie za granicą

Leczenie w ramach dyrektywy transgranicznej

Informacja na stronie Centrali NFZ: http://www.kpk.nfz.gov.pl/pl/