Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Oświadczenia dot. rejestracji formularzy z innych państw członkowskich UE/EFTA rejestrowanych w NFZ

Oświadczenia dotyczące rejestracji formularzy z innych państw członkowskich UE/EFTA, rejestrowanych w NFZ