Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Wnioski o wydanie druków S1

Wnioski o wydanie druków S1

Informujemy, że z dniem 1 listopada 2012 r. w miejsce dotychczasowych formularzy E106PL, E109PL, E120PL i E121PL wydawane będą dokumenty przenośne S1. Poniżej znajdą Państwo wnioski o wydanie dokumentu S1 dla poszczególnych grup osób uprawnionych do jego uzyskania.

Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie zamieszkałej w innym państwie UE/EFTA

Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie czasowo przenoszącej działalność zawodową do innego państwa UE/EFTA