Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Akcje promocyjne

08. 11. 2018r. – Wykład dotyczący profilaktyki zdrowotnej oraz szczególnych uprawnień do świadczeń seniorów

09-11-2018

W dniu 8 listopada 2018r. na zaproszenie Rady Olsztyńskich Seniorów w Olsztynie, przedstawiciele Oddziału wzięli udział w spotkaniu podczas którego wygłosili wykład dotyczący programów profilaktyki zdrowotnej i szczególnych uprawnień do świadczeń seniorów. Jak czytamy w podziękowaniu „Treści przedstawione w wykładzie wpłynęły na rozszerzenie wiedzy w zakresie zdrowia i profilaktyki w bardzo ważnym obszarze funkcjonowania seniorów. Zaangażowanie […]
odbieramy jako wyraz dbałości o poziom edukacji zdrowotnej i dobrostan seniorów w mieście”.
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie!

Wszystkie aktualności