Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Akcje promocyjne

15. 01. 2019r. - Lepiej zapobiegać niż leczyć – Starostwo Powiatowe w Olsztynie

22-01-2019

15 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Olsztynie odbyło się kolejne spotkanie z rozpoczętego w grudniu cyklu akcji pt. "Lepiej zapobiegać, niż leczyć". Inicjatywa została podjęta z uwagi na niepokojące statystyki dotyczące niskiej zgłaszalności na profilaktyczne badania zdrowotne. Wśród najczęstszych powodów nie wykonywania badań profilaktycznych jest brak czasu i przekonanie pacjentów, że „mnie to nie dotyczy”. Celem akcji jest uzmysłowienie, iż profilaktyki nie należy się obawiać, jest ona czymś niezbędnym i dotyczy każdego z nas. Akcja polega na przeprowadzeniu krótkich wykładów informacyjnych dotyczących profilaktyki zdrowotnej i programów realizowanych przez WM OW NFZ w Olsztynie w największych urzędach i instytucjach w regionie. Starostwo Powiatowe w Olsztynie, po Urzędzie Miasta w Olsztynie było drugą instytucją, która włączyła się w przedsięwzięcie.
Zainteresowane spotkaniami urzędy i firmy mogą się zgłaszać do Oddziału – kancelaria@nfz-olsztyn.pl
Serdecznie zapraszamy!

Wszystkie aktualności