Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Akcje promocyjne

30. 09. 2018r. – Światowy Dzień Serca

24-10-2018

Corocznie, w ostatnią niedzielę września z inicjatywy Światowej Federacji Serca (WHF)
z udziałem, i przy współfinansowaniu, WHO, UNESCO i UNICEF-u obchodzony jest Światowy Dzień Serca. Celem zwiększenia świadomości mieszkańców regionu dotyczącej profilaktyki chorób układu krążenia Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie zaprosił do współpracy największe Urzędy w regionie. I tak zaproszenia na badania otrzymali m.in. pracownicy i interesanci: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Urzędu Miasta Olsztyn, Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie.

Przypominamy:
Od 1 stycznia 2009 r. profilaktyczne badanie chorób układu krążenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia można wykonać w każdym gabinecie lekarza rodzinnego. Serdecznie zapraszamy na badania. Więcej informacji na: http://www.nfz-olsztyn.pl/pacjent/profilaktyczne-programy-zdrowotne/nasze-programy/

 

Wszystkie aktualności