Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Nasze programy

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Program profilaktyki raka piersi

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP)

Program profilaktyki gruźlicy

Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK)

Program badań prenatalnych