Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Wykaz Świadczeniodawców - Aparaty Słuchowe

Wykaz Świadczeniodawców - Optyka Okularowa

Wykaz Świadczeniodawców - Pozostałe przedmioty i środki pomocnicze

Uwaga! Dotyczy wydawania kserokopii zrealizowanych zleceń

Punkty potwierdzania zleceń

Wzór zlecenia naprawy wyrobu medycznego

Komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń