Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

Wykaz Świadczeniodawców - Aparaty Słuchowe

Wykaz Świadczeniodawców - Optyka Okularowa

Uwaga! Dotyczy wydawania kserokopii zrealizowanych zleceń

Punkty potwierdzania zleceń

Upoważnienie do odbioru zlecenia przez osobę upoważnioną