Pacjent

Najważniejsze informacje, m.in. jak załatwić sprawę w NFZ, gdzie się leczyć.

Drukuj

Zintegrowany Informator Pacjenta

Czym jest ZIP?

Film o Zintegrowanym Informatorze Pacjenta w języku migowym

Jak podzielony jest ZIP?

ZIP jest bezpieczny, czyli w jaki sposób chronimy Państwa dane

Gdzie założyć konto ZIP?

Jak uzyskać dostęp do ZIP - instrukcja

Instrukcja obsługi ZIP

Załóż dziecku konto w ZIP

Łatwiejszy dostęp do ZIP-a – za pośrednictwem pełnomocnika

Masz pytania – zadzwoń