Recepty - Zmiany 2016/2017

Drukuj

Instrukcja wypełniania wniosku o recepty

Instrukcja wypełniania wniosku o recepty. Zmiana na Nadanie uprawnienia do pobierania numerów recept.

Instrukcja wypełniania wniosku o recepty. Zmiana na Nadanie uprawnienia do pobierania numerów recept.

Nadanie uprawnienia do pobierania numerów recept
Osoba uprawniona, która nie posiadała dotychczas upoważnienia W-M OW NFZ do wystawiania recept refundowanych w celu nadania uprawnienia do pobierania numerów recept powinna:
1. za pośrednictwem strony Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ https://sds.nfz-olsztyn.pl/ap-recepty/ wypełnić wniosek o dostęp do Portalu (formularz wniosku dla pracownika),
2. przekazać wypełniony wniosek elektronicznie oraz go wydrukować i podpisać;
3. złożyć wydrukowany i podpisany wniosek w Oddziale wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe:

  •  kopia prawa wykonywania zawodu,
  •  kopie dokumentów potwierdzających posiadanie specjalizacji

w przypadku pielęgniarki lub położnej dodatkowo:

  • kopia dokumentu potwierdzającego ukończenia studiów wyższych zawodowych
  • kopia zaświadczenie o odbyciu kursu.

Powyższy komunikat nie dotyczy lekarzy/ lekarzy dentystów/ felczerów ubezpieczenia zdrowotnego oraz pielęgniarek/położnych ubezpieczenia zdrowotnego oraz osób uprawnionych, które posiadały umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych, wygasłe w dniu 31.12.2016 roku.
 

Miejsce składania dokumentów w postaci papierowej:

  • Warmińsko-Mazurski OW NFZ: ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn
  • Delegatura W-M OW NFZ w Elblągu: ul. Bema 18, 82-300 Elbląg
  • Delegatura W-M OW NFZ w Ełku: ul. Chopina 15, 19-300 Ełk

 

 

 

Pliki do pobrania