Recepty - Zmiany 2016/2017

Drukuj

Warianty uzyskania lub utrzymania dostępu do recept

Warianty uzyskania lub utrzymania dostępu do recept. Zmiana na Utrzymanie/przedłużenie dostępu do recept.

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie informuje, iż zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, z dniem 31 grudnia 2016 r. wygasły wszystkie aktywne umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych . Minister Zdrowia pozostawił jednocześnie w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia przydzielanie osobom uprawnionym unikalnych numerów dla recept refundowanych. W związku z tym Prezes Narodowego Fundusz Zdrowia Zarządzeniem nr 114/2016/DGL z dnia 16 listopada 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty przedłużył termin składania wniosków o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej o 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy (ostateczny termin upływa dnia 30 czerwca 2017 roku). W związku z powyższym osobom uprawnionym, które po wygaśnięciu umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych nadal chcą wystawiać recepty refundowane, zaleca się jak najszybsze przekazanie do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ za pośrednictwem Systemu Numerowanych Recept Lekarskich – Portalu Personelu następujących wniosków:

  • Wniosku o aktualizację danych osobowych – wniosek w wersji elektronicznej osoba uprawniona generuje i przekazuje za pośrednictwem Systemu Numerowanych Recept Lekarskich (w zakładkach: „Współpraca z NFZ – Uprawnienia do recept” oraz „Wnioski – Pozostałe wnioski”) – aktualizacja jest konieczna aby móc pobrać plik PDF z drukami recept.

Wniosek o aktualizacje danych należy również wygenerować i przekazać do Oddziału w sytuacji, gdy zmianie uległy dotychczas zdeklarowane do Funduszu miejsca wystawiania recept. Instrukcja wypełnienia wniosku o aktualizacje danych (odnośnik do instrukcji)

  • Wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej – wniosek generowany w Systemie Numerowanych Recept Lekarskich (w zakładkach: „Współpraca z NFZ – Uprawnienia do recept”) należy przekazać do Oddziału w wersji elektronicznej oraz papierowej do dnia 30 czerwca 2017 roku. W sytuacji nieprzekazania do Oddziału do 30 czerwca 2017 roku wydrukowanego i podpisanego wniosku, uprawnienia do pobierania numerów recept z Systemu Numerowania Recept Lekarskich zostaną automatycznie odebrane z dniem 1 lipca 2017 roku. W sytuacji, gdy System Numerowanych Recept Lekarskich przy próbie logowania wskazuje błędny PINlub hasło należy wygenerować Wniosek o wygenerowanie nowego hasła dla pracownika medycznego (zakładka: Zgubiłeś, bądź zapomniałeś swój PIN/hasło -> wniosek o nowe hasło dla pracownika medycznego), a następnie wydrukowany i podpisany wniosek przesłać drogą pocztową lub faxem na nr 89 533-91-74

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ jednocześnie informuje, że dotychczas pobrane druki recept nadal zachowują swą ważność.
Miejsce składania dokumentów w postaci papierowej:

  • Warmińsko-Mazurski OW NFZ: ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn
  • Delegatura W-M OW NFZ w Elblągu: ul. Bema 18, 82-300 Elbląg
  • Delegatura W-M OW NFZ w Ełku: ul. Chopina 15, 19-300 Ełk