Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Dla świadczeniodawców

Raport ze szkoleń pracowników rejestracji przeprowadzonych w WM OW NFZ w zakresie e-WUŚ

Telefony kontaktowe e-WUŚ

Zmiana wzoru oświadczenia pacjenta w eWUŚ.