logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia-Warmińsko-Mazurski OW

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

16.01.2017
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza szpitale do uczestniczenia w postępowaniu dotyczącym ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.

Zmiany w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej od 12 stycznia 2017 r.

09.01.2017
Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa Zdrowia dot. zmiany w dostępie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Przypomnienie o konieczności pobierania zakresu numerów recept do dnia 31 grudnia 2016 r.

28.12.2016
Przypomnienie o konieczności pobierania zakresu numerów recept do dnia 31 grudnia 2016 r. w celu zabezpieczenia ciągłości udzielania świadczeń w okresie przejściowym tj. do momentu zakończenia zawierania umów na 2017 r.

Komunikat AOTMiT

27.12.2016
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu dot. przekazywania Agencji danych (finansowo-księgowych za rok 2015) niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.

Komunikat w sprawie sprawozdawania recept w komunikacie LEK

05.12.2016
Dotyczy prawidłowego sprawozdawania w komunikacie LEK, danych dotyczących realizacji recept refundowanych z adnotacją „pro familiae” oraz „pro auctore”.
1  2  3  4  5  6  7  8