Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Komunikat w sprawie zmiany kodów EAN 13-znakowych na 14-znakowy kod GS1 DataMatrix

14.02.2019
Dopuszcza się przekazywanie do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia w komunikacie elektronicznym LEK, w komunikacie SWIAD oraz komunikacie FZX, zamienne 13-znakowe kody EAN lub 14-znakowe kody GTIN.

Zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

08.02.2019
Zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Ogłoszenie o możliwości podpisania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń lekarza poz w Węgorzewie.

05.02.2019
Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje o możliwości zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na świadczenia lekarza poz w Węgorzewie.

RODO w służbie zdrowia – przewodnik

25.09.2018
Przewodnik jest efektem prac zespołu zadaniowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych utworzonej w Ministerstwie Cyfryzacji.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    12