logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia-Warmińsko-Mazurski OW

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Komunikat dot. pilotażu POZ PLUS

26.06.2017
Ogłoszenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ PLUS.

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

14.06.2017
Zaproszenie do współpracy w zakresie przygotowywania i przekazywania danych, niezbędnych do ustalania taryfy świadczeń opieki zdrowotnej.

Nowe zarządzenie SZP – świadczenia kompleksowe

01.06.2017
Zarządzenie Nr 38/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe

Komunikat Ministerstwa Zdrowia

15.05.2017
Informacja dotycząca konkursów ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2017 i w latach następnych.

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

04.05.2017
Prezes AOTMiT zaprasza do uczestnictwa w postępowaniu.
1  2  3  4  5  6  7  8  9    10