logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia-Warmińsko-Mazurski OW

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Komunikat o postępowaniu AOTMiT

17.02.2017
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do udziału w postępowaniu podmioty szpitalne.

Komunikat AOTMiT o ogłoszeniu postępowania

14.02.2017
Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dot. świadczeń opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

07.02.2017
Prezes AOTMiT zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów realizujących świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych z rodzaju leczenie szpitalne w zakresie leczenia gruźlicy.

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

02.02.2017
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do uczestniczenia w postępowaniu mającym na celu wyłonienie podmiotów którymi podpisane zostaną nieodpłatne umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń opieki zdrowotnej.

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

16.01.2017
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza szpitale do uczestniczenia w postępowaniu dotyczącym ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.
1  2  3  4  5  6  7  8  9