Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Informacja o obowiązywaniu nowych ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ze wskazaniem zmian

10.06.2008
Informacja o obowiązywaniu nowych ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ze wskazaniem istotnych różnic w stosunku do poprzednio obowiązującej regulacji w tym przedmiocie

Brak konieczności posiadania numeru PESEL w ramach przepisów o koordynacji

13.03.2008
Komunikat dotyczący braku konieczności posiadania numeru PESEL do celów identyfikacji świadczeniobiorcy korzystającego z opieki medycznej w ramach przepisów o koordynacji
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    13