Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Brak konieczności posiadania numeru PESEL w ramach przepisów o koordynacji

13.03.2008
Komunikat dotyczący braku konieczności posiadania numeru PESEL do celów identyfikacji świadczeniobiorcy korzystającego z opieki medycznej w ramach przepisów o koordynacji
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    13