Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego

04.01.2018
Zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem oraz zmiany niektórych zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW W SPRAWIE WYSTAWIANIA SKIEROWAŃ NA ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE

03.01.2018
KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW W SPRAWIE WYSTAWIANIA SKIEROWAŃ NA ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

29.12.2017
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Zmiana zarządzenia w sprawie zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

12.12.2017
Zarządzenie nr 120/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

Zarządzenie NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

07.12.2017
Zarządzenie nr 119/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne

Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie PSZ

05.12.2017
Zarządzenie nr 117/2017/DSOZ z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    13