Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Bezpłatne szkolenia dot. wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

13-01-2020

Zapraszamy na szkolenie „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”, które odbędą się w Olsztynie - 26 lutego b.r., w Elblągu – 25 lutego b.r. oraz Ełku – 26 lutego b.r.

Organizatorem szkoleń jest Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia.

W celu dokonania rejestracji placówki do udziału w szkoleniu zapraszamy na stronę: http://bit.ly/szkolenieEDM

Celem projektu jest upowszechnienie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz poprawa jakości udzielanych przez podmioty lecznicze świadczeń, poprzez wzrost kompetencji i wiedzy pracowników podmiotów leczniczych w zakresie tworzenia EDM.

W ramach projektu zaplanowano:

  1. Szkolenia dla pracowników podmiotów wykonujących szpitalną działalność leczniczą

W projekcie przewidziano 660 szkoleń dla pracowników szpitali. II tura rekrutacja trwa do 31.03.2020 roku.

Biorąc pod uwagę specyfikę pracy pracowników szpitali, zaplanowano, iż , która pomieści około 20 uczestników szkolenia oraz miejsca na zapewnienie dla uczestników cateringu i przerwy kawowej. CSIOZ ze swojej strony zapewnia trenerów oraz catering.

  1. Szkolenia dla pracowników podmiotów wykonujących podstawową opiekę zdrowotną

W projekcie przewidziano 330 szkoleń dla pracowników POZ. Rekrutacja trwa przez cały okres trwania projektu do momentu wyczerpania puli szkoleń.

Lokalizacje i terminy szkoleń mogą znaleźć Państwo na stronie projektu w części Dokumenty „harmonogram szkoleń 2020”. Dokładne dane lokalizacyjne znajdują się w platformie rejestracyjnej i będą dostępne po zalogowaniu się.

Szkolenia dedykowane pracownikom POZ odbywać się będą na terenie całego kraju w granicach miast z dostępem do komunikacji miejskiej. W jednym szkoleniu uczestniczyć będzie 8 podmiotów, z każdego po 3 pracowników. CSIOZ zapewnia trenerów, salę oraz całodzienny catering dla uczestników szkolenia.

Szkolenia są bezpłatne, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
oraz z budżetu państwa.

 

W celu dokonania rejestracji placówki do udziału w szkoleniu zapraszamy na stronę: http://bit.ly/szkolenieEDM

 

Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności