Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania.

01-10-2019

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie informuje, że w dniu 26 września 2019r. ukazało się zarządzenie nr 127/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania da świadczeniodawców.

Wobec powyższego prosimy o zapoznanie się z treścią powyższego zarządzenia i ewentualne pobranie załącznika nr 1 do zarządzenia w wersji edytowalnej (word) i załącznika nr 2 w wersji edytowanej (excel), wypełnienie ich i przesłanie, przesłanie kserokopii faktur zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) i kserokopii dokumentu potwierdzającego zapłatę faktur. Powyższe dokumenty powinny być przesłane do siedziby Oddziału Wojewódzkiego w terminie do 10 grudnia 2019r.

Podstawowym warunkiem otrzymania dofinansowania jest wystawienie e-recepty w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku.

Wszystkie aktualności