Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

INFORMACJA DLA LEKARZY, LEKARZY DENTYSTÓW, FELCZERÓW, PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH UPRAWNIONYCH DO WYSTAWIANIA RECEPT NA LEKI REFUND

31-12-2015

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 12 grudnia 2015 roku, został zniesiony obowiązek zawierania nowych umów na wystawianie recept na leki refundowane z osobami uprawnionymi.

Dla osób uprawnionych, które posiadają aktualną umowę na wystawianie recept refundowanych, zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady pobierania numerów recept refundowanych nie ulegają zmianie. Dotychczasowe umowy wygasają z dniem 31 grudnia 2016 roku, przed tym terminem konieczne będzie zaktualizowanie swoich danych w portalu.

Dla osób uprawnionych, które są zatrudnione u świadczeniodawców, zasady zaopatrywania w numery recept nie ulegają zmianie.

Osoby uprawnione, które nie korzystały dotąd z możliwości wystawiania recept refundowanych, aby skorzystać z tego uprawnienia, winny zapoznać się
z informacjami zawartymi w poniższej instrukcji.

Osobami uprawnionymi są osoby posiadającą prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą refundacyjną oraz ustawą z dnia
6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wykaz miejsc w których można złożyć dokumenty i uzyskać szczegółowe informacje dostępne są na stronach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Miejsce przyjmowania wniosków w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w godzinach otwarcia: 8.00-16.00 (poniedziałek-piątek):

 • WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
  UL. ŻOŁNIERSKA 16
  10-561 OLSZTYN
 • Delegatura w Elblągu
  ul. Bema 18
  82-300 Elbląg
 • Delegatura w Ełku
  ul. Chopina 15
  19-300 Ełk
Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności