Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Informacja o uprawnieniach pacjentów

13-08-2018

Przypominamy Państwu o uprawnieniach pacjentów, którzy mogą skorzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej u specjalistów oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

 

Stosowna informacja o osobach uprawnionych do świadczeń poza kolejnością powinna zostać zamieszczona w widocznym miejscu w rejestracji w placówce medycznej, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych. Ponadto lekarz przyjmujący pacjentów również ma obowiązek informować ich o przysługujących uprawnieniach. Informacja taka powinna także znaleźć się w widocznym miejscu w aptekach.

 

Szczególne uprawnienia przysługują następującej grupie pacjentów:

  • kobietom w ciąży;
  • pacjentom do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka;
  • pacjentom, którzy posiadają tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”;
  • pacjentom, którzy posiadają tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Przeszczepu”;
  • inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom oraz działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych;
  • osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

 

Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia pacjenta. Tym samym wizyta w poradni powinna zostać zrealizowana w przeciągu 7 dni.

 

Wszystkie aktualności