Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW W SPRAWIE WYSTAWIANIA SKIEROWAŃ NA ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE

03-01-2018

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW W SPRAWIE WYSTAWIANIA SKIEROWAŃ NA ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE

W związku ze zgłaszanymi przez świadczeniodawców problemami dotyczącymi odmowy wystawiania przez lekarzy skierowań na zabiegi fizjoterapeutyczne, w szczególności na zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej, przypominamy świadczeniodawcom o obowiązujących przepisach prawa tj. możliwości zlecania zabiegów fizjoterapeutycznych, w tym krioterapii ogólnoustrojowej w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej, przez każdego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, co wynika z zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. poz. 1522, z późn. zm.).

 

Wszystkie aktualności