Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Komunikat dot. e-recept

31-10-2019

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie przypomina, iż zgodnie z Art. 56 Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408) z dniem 8 stycznia 2020 r. wchodzi w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. Wyjątek stanowią jedynie recepty pro-autore, pro familiae, recepty transgraniczne, recepty dla osób o nieustalonej tożsamości oraz recepty w trybie importu docelowego. W związku z powyższym prosimy o podjęcie stosownych kroków w celu podłączenia się do platformy P1 oraz możliwości wystawiania recept w postaci elektronicznej w wymaganym terminie.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia pod adresem: https://www.csioz.gov.pl/e-zdrowie-p1/e-recepta/

Wszystkie aktualności