Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Komunikat dotyczący możliwości zawierania umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego oraz o możliwości zawierania umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta.

04-02-2020

Podstawowa Opieka Zdrowotna 

Informacja

o możliwości składania wniosków o zawarcie umów

o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego

Na podstawie zarządzenia Nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego, link:  https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-52020dop,7113.html                                                          

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

informuje

świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej

o możliwości składania do Oddziału Funduszu wniosków o zawarcie umowy, której przedmiotem będzie potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego świadczeniobiorcom.

Wnioski o zawarcie umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego należy składać wraz z Wnioskami w sprawie uprawnień do potwierdzania profilu zaufanego w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach do ww. zarządzenia Nr 5/2020/DOP Prezesa NFZ z dnia 15 stycznia 2020 r., zamieszczonymi poniżej:

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O POTWIERDZENIE W IMENIU NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA PROFILU ZAUFANEGO

 

WNIOSEK W SPRAWIE UPRAWNIEŃ DO POTWIERDZANIA PROFILU ZAUFANEGO W IMIENIU NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Informujemy, że:

  • wnioski będą przyjmowane do odwołania.
  • poprawne wnioski będą rozpatrywane przez Oddział Funduszu w terminie 14 dni od dnia złożenia i w przypadku braku zastrzeżeń, uzgodniony zostanie termin podpisania umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego
  • zawarcie ww. umowy jest warunkiem koniecznym do realizacji przez Oddział ,,Wniosku w sprawie uprawnień do potwierdzania profilu zaufanego w imieniu Narodowego Fundusz Zdrowia”. Po podpisaniu umowy, wnioski o uprawnienia stają się załącznikami do umowy.

Kompletne wnioski należy składać w Kancelarii Warmińsko-Mazurskiego OW NFZ         w Olsztynie, ul. Żołnierska 16. Ze względu na ochronę danych osobowych zawartych w treści ,,Wniosku w sprawie uprawnień do potwierdzania profilu zaufanego w imieniu Narodowego Fundusz Zdrowia” dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wniosek o zawarcie umowy na potwierdzanie Profilu Zaufanego”.

 

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

informuje jednocześnie
świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, że termin
składania do Oddziału Funduszu wniosków o zawarcie umowy, której przedmiotem będzie sfinansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta (IKP) ulega przedłużeniu.
W 2020 r. wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane do odwołania.

Wnioski o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta należy składać zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach do zarządzenia Nr 154/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta link: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1542019def,7050.html,

·  Wnioski o zawarcie umowy będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Oddziału Funduszu, do wysokości środków finansowych przyznanych Oddziałowi Funduszu na ten cel..

·  Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkować będzie zawarciem umowy obowiązującej do dnia 31-12-2020 r.

Wszystkie aktualności