Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Komunikat Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

29-10-2018

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej  Agencji zostały opublikowane raporty w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego:
 

  • świadczenia gwarantowane obejmujące wprowadzenie balonu uwalniającego lek do naczyń wieńcowych,
  • świadczenia gwarantowane obejmujące protezowanie rogówki (keratoprotezowanie),
  • świadczenia gwarantowane obejmujące wprowadzenie protezy metalowej do moczowodu lub   cewki moczowej,
  • świadczenia gwarantowane obejmujące neuromodulację krzyżową,
  • świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi chirurgicznego leczenia otyłości

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj.  do 31 października 2018 roku.

Więcej informacji na stronie AOTMiT: http://www.aotm.gov.pl/www/komunikat-raport-ustalenie-taryfy-swiadczen-konsultacje-zewnetrzne-20181024/

Wszystkie aktualności