Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Komunikat w sprawie dopuszczalnych postaci e-recepty

14-01-2020

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem dostępnym na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia:
www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-w-sprawie-dopuszczalnychpostaci-e-recepty,7555.html

Wszystkie aktualności