logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia-Warmińsko-Mazurski OW

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Komunikat w sprawie ogłoszenia postępowania konkursowego w zakresie Pilotażu POZ Plus.

17-04-2018

Warmińsko-Mazurski OW NFZ w Olsztynie uprzejmie informuje, że działając na podstawie art.48e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017.1938 j.t. z późn. zm.) 16 kwietnia 2018 r. ogłosił postępowanie konkursowe na realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej POZ PLUS.
Zapytanie ofertowe udostępnione zostało w znajdującej się na stronie internetowej OW przeglądarce postępowań PUBPST - numer postępowania 14-18-000310/PPZ/18/1/18.0000.000.18/13.
Zainteresowanych świadczeniodawców zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu.
Termin składania ofert 02.05.2018 r.

Wszystkie aktualności