Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Komunikat w sprawie uzupełnienia danych w portalu SZOI

06-11-2019

Treść komunikatu.w załączeniu.

UWAGA:W przypadku gdy podmiot nie jest podmiotem publicznym w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. z dnia 4 kwietnia 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 700) i nie posiada adresu elektronicznej skrzynki podawczej, należy zaznaczyć w Portalu NFZ stosowne oświadczenie.

Pliki do pobrania
Wszystkie aktualności