Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Ochrona danych osobowych

11-09-2007

W związku z pojawiającymi się przypadkami przekazywania danych osobowych w sposób niezgodny z obowiązującymi zasadami, uprzejmie przypominam, że informacje tego typu będące:

  • załącznikami do dokumentów rozliczeniowych,
  • skierowaniami na leczenie sanatoryjne,
  • skierowaniami do zakładów opieki długoterminowej,
  • wnioskami o sfinansowanie zakupów leków,
  • zleceniami na zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne, bądź też uzupełnieniem wszystkich innych dokumentów - należy dostarczać

W ODDZIELNEJ, ZAKLEJONEJ KOPERCIE,
OZNACZONEJ „DANE OSOBOWE”.

Ponadto przypominam, że po stronie Świadczeniodawcy leży obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia dostarczanych danych osobowych w taki sposób, ażeby nie mogły być odczytane przez osoby postronne.

Dyrektor
Warmińsko-Mazurskiego
Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Andrzej ZAKRZEWSKI

Wszystkie aktualności