Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Ogłoszenie o możliwości podpisania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz w Świetajnie (powiat olecki).

07-11-2019

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje o możliwości zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz w Świętajnie (powiat olecki). Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu Nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, ze zmianami oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (tj. z dnia 21 marca 2019 r. poz. 736).
Materiały dotyczące niniejszego postępowania, dostępne są na stronie internetowej www.nfzolsztyn.pl oraz w siedzibie Oddziału w Olsztynie, ul. Żołnierska 16 oraz w Delegaturze w Ełku, ul. Chopina 15.

Wszystkie aktualności