Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Przerwy w udzielaniu świadczeń

10-10-2016

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ w Olsztynie przypomina, że powiadomienia o planowanych przerwach w udzielaniu świadczeń, winny być dostarczane do Oddziału Funduszu, w terminie co najmniej  30 dni przed ich rozpoczęciem.

Powyższą zasadę  regulują zapisy określone w § 9 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie Ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r. 1146 j.t.).

Tak więc przerwy, które są planowane (np. urlopy, wyjazdy szkoleniowe) należy zgłaszać z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni. Odstępstwem od tej zasady są przerwy (nieobecności), których nie można było wcześniej przewidzieć np. absencje chorobowe.

W takim przypadku powiadomienie należy dostarczyć w dniu zaistnienia takiego zdarzenia.

Wszystkie aktualności