Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI UPRAWNIEŃ DLA WETERANÓW DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA

29-09-2014
 1. Osoba odpowiedzialna
  Konsultantem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w  Olsztynie ds. poszkodowanych w misjach poza granicami kraju jest Pani Jolanta Szulc .
  nr tel. 89 678-74-82 w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku
  adres e-mail : jolanta.szulc@nfz-olsztyn.pl
   
 2. Uprawnienia krok po kroku - prezentacja
  plik dołączony do komunikatu
   
 3. Obowiązek realizacji uprawnień
  Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie przypomina o  obowiązku należytego respektowania w/w uprawnień.
Wszystkie aktualności