Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Wystawianie i realizowanie e-recept w razie braku dostępu do systemu e-zdrowie

31-10-2019

Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy:
1. Opis procedury awaryjnej: dok. pt. „Wystawianie i realizowanie e-recept w razie braku dostępu do systemu e-zdrowie (P1)”
2. Zestaw wzorców 1-stronicowej informacji dla pacjenta - wzorzec przygotowany został w dwóch wersjach: na drukarkę kolorową i do druku czarno-białego, a każda z tych wersji w dwóch formatach tj. A4 i A3 (jak w nazwach plików).

Wszystkie aktualności