Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji.

25-03-2020

Informacje w załączniku.

Wszystkie aktualności