Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

ZARZĄDZENIE Nr 45/2020/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 27 marca 2020 r.

28-03-2020

Szanowni Państwo, 

W załącznikach  ZARZĄDZENIE Nr 45/2020/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wszystkie aktualności