Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie COVID-19

08-03-2020

Na stronie Centrali NFZ zostało opublikowane zarządzenie Prezesa NFZ Nr. 32/2020/DSOZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Link do zarządzenia:

www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-322020dsoz,7144.html

Wszystkie aktualności