Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Zmiana zarządzeń: PSZ oraz świadczenia kompleksowe (KOS-zawał)

31-08-2017

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje, że na stronie Centrali NFZ opublikowano zarządzenia:
1. Nr 78//2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
2. Nr 79/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe.

Wszystkie aktualności