Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Informacje dla świadczeniodawców

Zmiana zarządzenia w sprawie zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

12-12-2017

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje, że na stronie Centrali NFZ opublikowano zarządzenie nr 120/2017/DSOZ z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne. Przepisy zarządzenia stosuje się do świadczeń realizowanych od dnia 1 stycznia 2018 r.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1202017dsoz,6697.html

Wszystkie aktualności