Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Kolejki oczekujących

Komunikat w sprawie szczególnych uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej

Komunikat dla świadczeniodawców. Zasady wpisów na listy oczekujących.

Prowadzenie list oczekujących na rewizje po endoprotezoplastyce stawu biodrowego i endoprotezoplastyce stawu kolanowego

Instrukcja aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE)

Szczególne uprawnienia do świadczeń zdrowotnych kombatantów i osób represjonowanych.

Wzór wniosku o odblokowanie okresów sprawozdawczych, starszych niż 6 miesięcy.

Osoby uprawnione do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych i usług farmaceutycznych.