Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

NFZ-KO

Informacja o konieczności korzystania z aktualnej wersji aplikacji konkursowej NFZ-KO.

O-W NFZ w Olsztynie informuje potencjalnych oferentów o konieczności korzystania z najbardziej aktualnej wersji aplikacji ofertowej NFZ-KO, obowiązującej w momencie ogłoszenia postepowań konkursowych.
Korzystanie z aktualnej aplikacji daje świadczeniodawcom gwarancję właściwej wymiany danych z NFZ w zakresie obsługi konkursu ofert.

NFZ-KO 2020.1.2.1

Prezentacja ma na celu szczegółowe omówienie w jaki sposób poprawnie przygotować ofertę konkursową. Prezentacja uwzględnia rejestrację w portalu SZOI, uzupełnienie profilu Świadczeniodawcy oraz uzupełnienie i przekazanie oferty do OW NFZ.