Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

drukuj

Przesunięcie terminu otwarcia

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZESUNIĘCIA TERMINU OTWARCIA OFERT DLA POSTEPOWAŃ OGŁOSZONYCH W DNIU 13 MARCA 2020 R. W RODZAJU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

31-03-2020

PRZESUNIĘCIE TERMINU OTWARCIA OFERT
W RODZAJU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ OGŁOSZONYCH
 W TRYBIE KONKURSU OFERT     

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1897 z późn. zm.) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju z 1 kwietnia 2020 roku  na 6 kwietnia 2020 roku. 

Numery postępowań :

 1. 14-20-000120/PSY/04/1/04.9901.400.03/01
 2. 14-20-000121/PSY/04/1/04.9901.400.03/01
 3. 14-20-000122/PSY/04/1/04.9901.400.03/01
 4. 14-20-000123/PSY/04/1/04.9901.400.03/01
 5. 14-20-000124/PSY/04/1/04.9901.400.03/01
 6. 14-20-000125/PSY/04/1/04.9901.400.03/01
 7. 14-20-000126/PSY/04/1/04.9901.400.03/01
 8. 14-20-000127/PSY/04/1/04.9901.400.03/01
 9. 14-20-000128/PSY/04/1/04.9901.400.03/01
 10. 14-20-000129/PSY/04/1/04.9901.400.03/01
 11. 14-20-000130/PSY/04/1/04.9902.400.03/01
 12. 14-20-000131/PSY/04/1/04.9902.400.03/01
 13. 14-20-000132/PSY/04/1/04.9902.400.03/01
 14. 14-20-000133/PSY/04/1/04.9903.400.03/01

 

Olsztyn 31.03.2020 r.                                                          

Dyrektor

Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

w Olsztynie

Andrzej Zakrzewski

Wszystkie aktualności