Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Rejestr odwołań wniesionych od rozstrzygnięć postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadcz

Nr postępowania: 14-18-000339/PSY/04/1/04.1700.001.02/01

10-07-2018

Nr postępowania: 14-18-000339/PSY/04/1/04.1700.001.02/01
1. Ogłoszenie o wniesieniu odwołania
Data wniesienia odwołania: 06.06.2018 r.
Data publikacji: 08.06.2018 r.
Do pobrania: plik z ogłoszeniem o wniesieniu odwołania

2. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu odwołania

Data wydania decyzji: 14.06.2018 r.
Data opublikowania decyzji: 14.06.2018
Do pobrania: plik z decyzją nr 4/2018

3. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Data wydania decyzji: 09.07.2018 r.
Data opublikowania decyzji: 10.07.2018 r.
Do pobrania: plik z decyzją nr 5/2018

Wszystkie aktualności