Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Rok 2019

Informacja dotycząca przesunięcia terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna ogłoszonych w trybie konkursu ofert

23.08.2019
Informacja dotycząca przesunięcia terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowań w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna ogłoszonych w trybie konkursu ofert

Plan Zakupu Świadczeń na rok 2019

09.05.2019
Zakontraktowana liczba jednostek rozliczeniowych na rok 2019.

Plan Zakupu Świadczeń na rok 2019

14.02.2019
Zakontraktowana liczba jednostek rozliczeniowych na rok 2019

Plan Zakupu Świadczeń na rok 2019

29.01.2019
Zakontraktowana liczba jednostek rozliczeniowych na rok 2019