Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Ceny oczekiwane

Cena oczekiwana dla postępowań konkursowych ogłoszonych w trybie konkursu ofert w rodzaju AOS.

08.05.2019
Cena oczekiwana dla postępowań konkursowych ogłoszonych w trybie konkursu ofert w rodzaju AOS.

Cena oczekiwana dla postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert w rodzaju SZP1

18.04.2019
Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje o cenie oczekiwanej jednostki rozliczeniowej dla ogłoszonego postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie ginekologia – zespół chirurgii jednego dnia, która wynosi 0,96 zł.
  1  2  3