Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Ceny oczekiwane

Cena oczekiwana dla postępowań konkursowych ogłoszonych w dniu 11.06.2019 r. w trybie konkursu ofert w rodzaju AOS-ASDK.

12-06-2019

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje o cenie oczekiwanej jednostki rozliczeniowej dla ogłoszonych postępowań konkursowych w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne:
Badania rezonansu magnetycznego- 0,93 zł.
Badania tomografii komputerowej – 0,93 zł

Wszystkie aktualności