Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Ceny oczekiwane

Cena oczekiwana dla postępowań konkursowych ogłoszonych w trybie konkursu ofert w rodzaju AOS.

08-05-2019

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o cenach oczekiwanych w ogłoszonych postępowaniach konkursowych w rodzaju AOS:
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII   0,98 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA OSTEOPOROZY   1,04 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE MEDYCYNY SPORTOWEJ   0,98 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI   0,98 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII   1,00 zł
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII   1,00 zł

Wszystkie aktualności