Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Ceny oczekiwane

Cena oczekiwana dla postępowania konkursowego w rodzaju SZP1

11-07-2019

Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje o cenie oczekiwanej jednostki rozliczeniowej dla postępowania konkursowego ogłoszonego w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne w zakresach:
- OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA – 0,96 zł
- OKULISTYKA - ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA B18G, B19G – 0,96 zł

Wszystkie aktualności