Świadczeniodawca

Informacje przeznaczone dla Świadczeniodawców

Drukuj

Ceny oczekiwane

Cena oczekiwana dla postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert w rodzaju AOS-ASDK

06-05-2019

W Warmińsko – Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie informuje o cenie oczekiwanej jednostki rozliczeniowej dla ogłoszonego postępowania konkursowego w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne w zakresie badania rezonansu magnetycznego, która wynosi 0,93 zł.

Wszystkie aktualności